Specialisaties

  Applied Kinesiology

Professional Applied Kinesiology (PAK) is een concept waarbij middels specifieke spierfunctietesten een gezondheidsprobleem van een patiënt kan worden benaderd en geëvalueerd.

Men tracht te bepalen welk systeem (structuur, biochemie, psychosociaal) de oorzakelijke factor is voor het zich manifesterende probleem. Maar ook het herevalueren tijdens de behandeling speelt een belangrijke rol om het behandelplan zonodig aan te passen.

Het is dus geen symptomatisch concept, maar er wordt getracht de kern van het probleem te achterhalen. Het lichaam word uitgedaagd door het aanbrengen van verschillende stimuli. Afhankelijk van de positieve of negatieve reactie die hier op volgt komt men te weten komen wat de start is van een cascade van problemen. Door gebruik te maken van invloeden uit verschillende therapieën (osteopathie, chiropractie,…), kan afhankelijk van het probleem bepaald worden wat de beste strategie is om het probleem op te lossen.

  Neurostructural integration technique

In essentie is N.S.T. een effectieve proffessionele zachteweefseltherapie. Het belangrijkste doel is om het lichaam als geheel te reïntegreren en het psychologisch onevenwicht en de structurele integriteit van het lichaam in zekere zin te normaliseren.

Een behandeling bestaat uit een speciale volgorde van handelingen die op een specifieke en systematische wijze op het lichaam worden uigevoerd. Er vinden geen krachtige manipulaties plaats, maar meer een rolbeweging over de spier, pees, ligament of zenuw, gebruikmakend van verschillende mate van druk en ingebouwde rustperiodes om het lichaam de kans te geven te reageren. Doordat natuurlijke reflexen van het centraal zenuwstelsel geactiveerd worden, zal stapsgewijs het zelfgenezend en autoregulerend vermogen (homeostase) aangewakkerd worden, met oa. een tonusregulatie in de musculatuur, een vermindering van pijn en een algemee beter welbevinden met meer energie.

  Viscerale en Osteopatische technieken

Wat betreft de behandeling van het orgaanstelsel zal er getracht worden de beweeglijkheid van de omringende vliezen van deze organen te herstellen.

Buik- en maagklachten, slechte spijsvertering, verstopping, diarree, blaas- en longklachten kunnen allemaal een weerslag hebben op het spier-skelet stelsel, maar ook omgekeerd. Daarom dienen deze 2 systemen steeds in relatie tot elkaar onderzocht en behandeld te worden. Het lichaam is namelijk een continuïteit en alles staat in relatie tot elkaar. Het doel is steeds om te achterhalen waar de kettingreactie aan klachten gestart is. Zo kan de oorzaak van een probleem dus dieper liggen ondanks het feit dat de klacht zich oppervlakkig uit. Zo komt het dikwijls voor dat een persoon met chronische rugklachten ook al die tijd al darmproblemen had. In dit geval kan het zijn dat de rugklachten secundair zijn en dus blijven aanslepen in dien er niets aan de darmen word gedaan.

  Auriculotherapie

Dankzij de embryologische ontwikkeling, de genetica, de bezenuwing van het oor en de fysiologie van het zenuwstelsel, kan men ter hoogte van het oor alle delen van het lichaam terugvinden.

Bij een probleem van het lichaam vertrekt er een bepaalde informatie via zenuwbanen langs het oor om naar de hersenen. Daardoor vindt men ter hoogte van het oor punten terug die er normaal niet zijn. Deze punten hebben bepaalde karakteristieke eigenschappen; ze zijn pijnlijk bij druk en bezitten typische microscopische en elektrische kenmerken.

Bij het behandelen van deze punten bv. door te prikken met naaldjes, worden de zenuwbanen naar de hersenen geactiveerd. Deze gaan daardoor meer efficiënte genezingsprocessen in gang zetten om het probleem ter hoogte van het lichaam op te lossen.

De hersenen zijn vergelijkbaar met een computer, die alles beheerst. Het oor werkt als een klavier langs waar de hersenen hun instructies krijgen.

  Bachbloesemtherapie

Dr. Edward Bach (1886-1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een eenvoudige geneesmethode, zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar.

Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesemremedies opgeleverd. Een bloesemremedie is een volgens een speciaal procédé verkregen vloeistof (bronwater) waarin de kracht van een bepaalde bloesem is opgenomen.

Door toediening van de bloesems behorende bij negatieve gemoedstoestanden worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen binnen een groep van 38 conflicten in de mens. Angst

  • Onzekerheid
  • Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden
  • Eenzaamheid
  • Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  • Moedeloosheid of wanhoop
  • Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Bij lichamelijke klachten dient door middel van een uitgebreid gesprek met een Bach-bloesemremedietherapeut bepaald te worden welke negatieve gemoedstoestanden aan deze lichamelijke klachten ten grondslag liggen. Als dit bepaald is krijgt u de remedies mee die deze negatieve gemoedstoestanden ombuigen naar positieve. Hierdoor zullen de lichamelijke klachten ook verdwijnen.

Bach Bloesem Remedies zijn volstrekt onschadelijk, kunnen aan baby's, kinderen, volwassenen, dieren en planten gegeven worden. Ze gaan uitstekend samen met alle soorten reguliere medicijnen en hebben geen bijwerkingen.

De bloesemremedies die Dr. Bach ontwikkeld heeft, hebben dus een corrigerende werking op het energieveld van de mens.