Osteopatische technieken

Specialisatie
Applied Kinesiology (AK)
Applied Kinesiology (AK) is een concept waarbij middels specifieke spierfunctietesten een gezondheidsprobleem van een patiënt kan worden benaderd en geëvalueerd.

Men tracht te bepalen welk systeem (structuur, biochemie, psychosociaal) de oorzakelijke factor is voor het zich manifesterende probleem. Maar ook het herevalueren tijdens de behandeling speelt een belangrijke rol om het behandelplan zonodig aan te passen.

Het is dus geen symptomatisch concept, maar er wordt getracht de kern van het probleem te achterhalen. Het lichaam word uitgedaagd door het aanbrengen van verschillende stimuli. Afhankelijk van de positieve of negatieve reactie die hier op volgt komt men te weten komen wat de start is van een cascade van problemen. Door gebruik te maken van invloeden uit verschillende therapieën (osteopathie, chiropractie,…), kan afhankelijk van het probleem bepaald worden wat de beste strategie is om het probleem op te lossen.

Maak een afspraak
Applied Kinesiology (AK)
Specialisatie
Neurostructural integration technique
In essentie is N.S.T. een effectieve proffessionele zachteweefseltherapie. Het belangrijkste doel is om het lichaam als geheel te reïntegreren en het psychologisch onevenwicht en de structurele integriteit van het lichaam in zekere zin te normaliseren.

Een behandeling bestaat uit een speciale volgorde van handelingen die op een specifieke en systematische wijze op het lichaam worden uigevoerd. Er vinden geen krachtige manipulaties plaats, maar meer een rolbeweging over de spier, pees, ligament of zenuw, gebruikmakend van verschillende mate van druk en ingebouwde rustperiodes om het lichaam de kans te geven te reageren. Doordat natuurlijke reflexen van het centraal zenuwstelsel geactiveerd worden, zal stapsgewijs het zelfgenezend en autoregulerend vermogen (homeostase) aangewakkerd worden, met oa. een tonusregulatie in de musculatuur, een vermindering van pijn en een algemee beter welbevinden met meer energie.

Maak een afspraak
Neurostructural integration technique
Specialisatie
Viscerale en Osteopatische technieken
Wat betreft de behandeling van het orgaanstelsel zal er getracht worden de beweeglijkheid van de omringende vliezen van deze organen te herstellen.

Buik- en maagklachten, slechte spijsvertering, verstopping, diarree, blaas- en longklachten kunnen allemaal een weerslag hebben op het spier-skelet stelsel, maar ook omgekeerd. Daarom dienen deze 2 systemen steeds in relatie tot elkaar onderzocht en behandeld te worden. Het lichaam is namelijk een continuïteit en alles staat in relatie tot elkaar. Het doel is steeds om te achterhalen waar de kettingreactie aan klachten gestart is. Zo kan de oorzaak van een probleem dus dieper liggen ondanks het feit dat de klacht zich oppervlakkig uit. Zo komt het dikwijls voor dat een persoon met chronische rugklachten ook al die tijd al darmproblemen had. In dit geval kan het zijn dat de rugklachten secundair zijn en dus blijven aanslepen in dien er niets aan de darmen word gedaan.

Maak een afspraak
Viscerale en Osteopatische technieken
Specialisatie
Bachbloesemtherapie
Dr. Edward Bach (1886-1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een eenvoudige geneesmethode, zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar.

Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesemremedies opgeleverd. Een bloesemremedie is een volgens een speciaal procédé verkregen vloeistof (bronwater) waarin de kracht van een bepaalde bloesem is opgenomen.

Door toediening van de bloesems behorende bij negatieve gemoedstoestanden worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen binnen een groep van 38 conflicten in de mens.

    - Angst
    - Onzekerheid
    - Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden
    - Eenzaamheid
    - Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
    - Moedeloosheid of wanhoop
    - Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Bij lichamelijke klachten dient door middel van een uitgebreid gesprek met een Bach-bloesemremedietherapeut bepaald te worden welke negatieve gemoedstoestanden aan deze lichamelijke klachten ten grondslag liggen. Als dit bepaald is krijgt u de remedies mee die deze negatieve gemoedstoestanden ombuigen naar positieve. Hierdoor zullen de lichamelijke klachten ook verdwijnen.

Bach Bloesem Remedies zijn volstrekt onschadelijk, kunnen aan baby's, kinderen, volwassenen, dieren en planten gegeven worden. Ze gaan uitstekend samen met alle soorten reguliere medicijnen en hebben geen bijwerkingen.

De bloesemremedies die Dr. Bach ontwikkeld heeft, hebben dus een corrigerende werking op het energieveld van de mens.

Maak een afspraak
Bachbloesemtherapie
Specialisatie
Fasciatherapie
Zoals de bekende fascia-expert Thomas Meyers ooit citeerde: ‘als de spieren in ons lichaam allemaal als afzonderlijke eenheden zouden functioneren, zouden veel klachten niet verklaard kunnen worden.’ Ongelijk kunnen we hem niet geven.

Fasciatherapie bekijkt het lichaam als een bewegingseenheid waarin verschillende patronen van beweging herkend kunnen worden. Om bijvoorbeeld draaiingen in ons lichaam te krijgen, werken de spieren van ons lichaam samen via een spiraalvormige bewegingslijn. Om verbetering in nekklachten te krijgen, kan dit via de fascia van de rug behandeld worden.

Binnen onze praktijk wordt gebruik gemaakt van 2 vormen van fasciale therapie: fasciale therapie volgens ‘Anatomy trains’ van Thomas Meyers en de 4xT-methode van Fysiophysics (Karl Noten) en Fasciale manipulatie volgens de Stecco-methode (Antonio Stecco).

De 4xT-methode vormt een combinatie van fasciale manipulatie (Stecco-methode), Mulligan technieken en taping, binnen het anatomisch denkkader van Anatomy trains. De 4 T’s staan voor testen, triggeren, tapen en training.  

Testen: de positieve richting van de fascia wordt getest

Triggeren: manuele behandeling in de positieve richting

Tapen: taping van de fascia en omliggende botstructuren in de positieve richting

Training: het lichaam wordt gestimuleerd in de positieve bewegingsrichting

Daarnaast bekijkt fasciatherapie het ruimte breder dan anatomisch-mechanische bewegingseenheid. Fasciatherapie kan niet slagen zonder een gezond functionerend lichaam en wordt er ook voldoende aandacht besteed aan voedings-en leefstijladviezen om het de fasciale verschuivingen optimaal te laten verlopen.


Maak een afspraak
Fasciatherapie